Menu Zamknij

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowe „AUTROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1B/317, 32-600
Oświęcim („AUTROBUD”).

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z
AUTROBUD.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem
oraz wykonaniem umowy zawartej z AUTROBUD. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.

4. Dane mogą być przekazywane na podstawie i w granicach przepisów prawa. Nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy
oraz wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.